Consell escolar

El Consell Escolar el formen titulars, pares, mestres i personal d'administració i serveis.

Composició del Consell Escolar (curs 2019-2020):

Presidenta: Imma Solano

Representants del Titular del centre:
Josep M. Brunet
Ramon Costa
Cristina Miranda

Representants dels mestres:
Laia Sellarès
Montse Baliu
Carles Casanovas
Yannick Ramis

Representants dels pares:
Raquel González
Lluís Dorca
A
nna Grau
Yolanda Gandia

Representant del Personal d'Administració i Serveis
Anna Albiol

Tota la informació sobre les "Funcions" del Consell Escolar la trobareu a la següent pàgina de la Generalitat de Catalunya: Consell Escolar