Consell escolar

El Consell Escolar el formen titulars, pares, mestres i personal d'administració i serveis.

Composició del Consell Escolar (curs 2022-2024):

President: Carles Casanova

Representants del Titular del centre:


Ramon Costa


Cristina Miranda


Joan Pujol

Representants dels mestres:


Laura Palet


Montse Baliu


Albert Dalmau


Yannick Ramis

Representants dels pares:


Lluís Dorca


Mariam Akhazzan

Laura Perelló

Mireia Muntané (representant AFA)

Representant del Personal d'Administració i Serveis


Anna Albiol

Ajuntament d’Igualada:

Patrícia Illa