Enquesta de satisfacció

Finalment, us fem el retorn de l'enquesta 2018-2019 que vau omplir a final de curs. Us volem agrair la participació i l'interès a l'hora de col·laborar en fer, de la nostra escola, cada dia un lloc millor. Prenem nota de totes les aportacions de millora i procurarem consolidar tots aquells aspectes que heu valorat.

Aspectes a destacar:

  • En tots els aspectes la valoració és molt positiva.
  • Per ordre es valora sobretot l'atenció personal i pedagògica.
  • El menys valorat són els recursos i les infraestructures.

Per a poder veure el retorn complet de l'enquesta, accediu al següent enllaç.