Activitats familiars

La comissió d'Activitats Familiars és la responsable d'organitzar activitats encaminades a fomentar la vinculació de les famílies amb l'escola i entre si.

Les activitats organitzades per la comissió són de caire divers i engloben des de sortides matinals a la natura, fins a sortides culturals a museus, teatres o concerts, per exemple.

També du a terme tallers per a pares i fills o per als pares i mares.

Des d'aquesta comissió també s'organitzen activitats de formació per a pares com xerrades relacionades amb la criança i educació dels nostres fills.

Finalment, i emmarcat dins l'àmbit d'aquesta comissió es sol organitzar, cada any, una activitat en l'espai físic de l'escola amb un espectacle de teatre, màgia, circ o similar.

La comissió s'encarrega de cercar els col·laboradors per dur a terme aquestes activitats, la seva contractació, l'elaboració del pressupost previ i el seu control.

Contacte AMPA

Correu electrònic:
General:
ampa@escolamowgli.cat
Extraescolars:
extraescolars@escolamowgli.cat
Escola d'estiu:
escolaestiu@escolamowgli.cat
Presidència:
presidenciaAMPA@escolamowgli.cat

Xarxes socials de l'AMPA:
  

 

Calendari